Hardop Sorry zeggen…

Herstel is een belangrijke pijler van Verbindend Gezag & Geweldloos verzet.

Iedereen kan en mag ‘fouten’ maken, deze ‘fouten’ kunnen hersteld worden.
Als je denkt en werkt vanuit Verbindend Gezag, dan ligt vaak het initiatief van het herstellen van bijvoorbeeld de relatie met ander, bij de volwassene.
Als je als leerkracht of docent een leerling of student uit de klas hebt gestuurd, kan je in een herstel gesprek hier op terug komen. Als je verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen aandeel van de situatie, laat je aan de leerling zien dat je ook (maar) een mens bent, dat jij ook soms keuzes maakt waar je op terug kan komen.

Je kan bijvoorbeeld zeggen: “Ik wil even terugkomen op gisteren. Ik heb je uit de les gestuurd en dat had ik liever niet gedaan. Daar wil ik sorry voor zeggen. Ik had het liever in de les met je opgelost, maar daar was ik op dat moment te boos voor.” “Hoe heb jij het ervaren?” of “Hoe kijk jij hierop terug?”

Stel je bent zelf de leerling en je leerkracht gaat op deze manier het gesprek met je aan, hoe zou dat dan voor je zijn?

We hebben het in deze situatie even niet over het gedrag van de leerling. Het kan namelijk erg goed zijn dat de leerling ook ergens Sorry voor zou kunnen zeggen. Daar kan je uiteraard altijd nog op terug komen.

In bovenstaand voorbeeld nemen we verantwoordelijkheid voor ons aandeel van de escalatie.

Ilse van den Heuvel – 5 april 2022