Publicaties

Intervisiespel Geweldloos Verzet

Het Intervisiespel Geweldloos Verzet is bedoeld om het gedachtegoed en de methodiek vast te houden en om beter te implementeren binnen je team en organisatie. Door regelmatig met elkaar stil te staan bij de vragen, internaliseer je het gedachtegoed in houding, gedrag en taal.

TIB-Tools voor onderwijs professionals – Handel Geweldloos

Leerkrachten moeten geregeld hun energie steken in het balanceren tussen groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die probleemgedrag laten zien. En hoe kun je hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op school? Door te werken vanuit de Nieuwe Autoriteit stel je grenzen op een kalme, vastberaden, geweldloze manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding. Deze TIBtool biedt handvatten voor de houding van de leerkracht en geeft je als IB’er tools hoe je haar als co-regulator kunt ondersteunen. Zo help je “het ijzer te smeden als het koud is’.

Probeer niet het kind te veranderen, verander de context.

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie wordt vergroot.

Hoe blijf je in contact met het kind of de jongere en verlies je niet je geduld maar houd je vol?

Ken je eigen rode knop.

Bewust zijn en kunnen reflecteren is voor iedere professional helpend om naar je eigen handelen/gedrag te kijken. Samen reflecteren, als het ijzer koud is, kan helpend zijn om je eigen gedrag van verschillende kanten te belichten.

Mogelijk kan jij als IB’er daar een bijdrage aanleveren.

Warning: Undefined variable $slide_text_toadd in /customers/a/2/5/geweldloos-verzet.nl/httpd.www/wp-content/themes/geweldloosverzet/vc_templates/thb_slidetype.php on line 29