Ilse van den Heuvel

Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant.

Naast de training Verbindend Gezag & Geweldloos verzet geeft Ilse ook de training Oplossingsgerichte gesprekvoering en de basis & verdiepingstraining werken met Dulpo.
SKJ Duplo basis training

In een aantal jaren trainde ze vrijwel alle medewerkers en jeugdzorgwerkers van Juzt in de methodiek Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, uiteenlopend van de open behandelgroepen tot de gesloten Jeugdzorg+. De methode is zo succesvol en toepasbaar in de praktijk dat ook groepen buiten de jeugdzorg getraind wilden worden, zoals leerkrachten speciaal en regulier basisonderwijs en leerkrachten praktijkonderwijs. Inmiddels is de training uitgebreid ook binnen de reguliere kinderopvang evenals in de gespecialiseerde kinderopvang, MKD en BSO+.

Ilse’s manier van trainen zorgt ervoor dat je als professional op een liefdevolle, maar ook scherpe manier geconfronteerd wordt met je eigen gedrag en achterliggende overtuigingen die je handelen bepalen. Naast praktische tools waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zet de training je op een dieper niveau aan het denken over de motivatie achter jouw manier van werken.

Bronnen

Haim Omer, Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Bohn Stafleu van Loghum 2007, ISBN 978 90 313 5123 7

Haim Omer, Nieuwe Autoriteit, samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Hogrefe Uitgevers en Molemann Mental Health, ISBN 978 90 797 2951 7

New Authority Network International

Lezingen en workshops

Wilt u kennismaken met het gedachtegoed van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, dan kan dat d.m.v. een lezing en/of een workshop. U kunt contact opnemen via info@geweldloos-verzet.nl. Lezingen en workshops worden landelijk en op maat gegeven.

“Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt”

Nelson Mandela