Team Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet

Ilse van den Heuvel – Eigenaar & Trainer

Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet.

In een aantal jaren trainde ze vrijwel alle jeugdzorgwerkers van Juzt in de methodiek Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, uiteenlopend van de open behandelgroepen tot de gesloten Jeugdzorg+. De methode is zo succesvol en toepasbaar in de praktijk dat ook groepen buiten de jeugdzorg getraind wilden worden, zoals leerkrachten speciaal en regulier basisonderwijs en leerkrachten praktijkonderwijs. Inmiddels is de training landelijk uitgebreid ook binnen de reguliere kinderopvang evenals in de gespecialiseerde kinderopvang, MKD, BSO+ en diverse MBO opleidingen.

Ilse’s manier van trainen zorgt ervoor dat je als professional op een liefdevolle, maar ook scherpe manier geconfronteerd wordt met je eigen gedrag en achterliggende overtuigingen die je handelen bepalen. Naast praktische tools waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zet de training je op een dieper niveau aan het denken over de motivatie achter jouw manier van werken.

Naast de training Verbindend Gezag & Geweldloos verzet geeft Ilse ook de training Oplossingsgerichte gesprekvoering en de basis & verdiepingstraining werken met Dulpo. Voor meer informatie over de duplo trainingen klik hier. SKJ Duplo basis training

Dieuwertje Suurland – Trainer

Dieuwertje is al meer dan 15 jaar werkzaam in de specialistische jeugdzorg. Ze is werkzaam als Intensief Ambulant Gezinshulpverlener. Daarnaast werkt ze bij de specialistische jeugd GGZ als thuisbehandelaar en ouderbegeleider en geeft ze de training Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet.

Dieuwertje geeft de trainingen met veel gedrevenheid. Ze is enthousiast en ziet altijd mogelijkheden. Verder werkt ze veel vanuit de systemische benadering. Dieuwertje vindt het belangrijk aan te sluiten bij de ervaringen van de groep en zo de theorie verder uit te diepen.

Daarnaast ziet Dieuwertje een uitdaging in teamconflicten of teams die worden samengesteld. Ze zet zich in voor het herstel van de verbinding waar vanuit weer verder gewerkt kan worden.

Colette Montens – Trainer

Colette heeft geruime tijd in de gespecialiseerde jeugdzorg gewerkt o.a. als gezinshulpverlener, trainer en intervisor.

Ze is oplossingsgericht en systeemtheoretisch opgeleid. Vanuit haar opleiding Contextuele therapie kwam ze in aanraking met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet. Ze heeft binnen de jeugdzorg professionals getraind en geïnspireerd om met de methodiek te gaan werken. Samen met Ilse is ze auteur van ‘Handel geweldloos’ en van het intervisiespel ‘Geweldloos Verzet’.

Naast trainer Verbindend Gezag & Geweldloos verzet volgt Colette de opleiding Master begeleidingskunde en is ze hogeschooldocent Social Work en supervisor i.o.

Marieke van Ginneken – Trainer

Bijna 20 jaar geleden begon Marieke als groepsleidster in jeugdgevangenis Den Hey-Acker en heeft sindsdien een ruime ervaring met het werken met kinderen/ jongeren en hun gezinnen. Ze heeft gewerkt bij Bureau Jeugdzorg als gezinsvoogd waarna ze is overgestapt naar het vrijwillige kader bij Herlaarhof (kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Daar heeft ze op zowel op open als gesloten groepen gewerkt met jongeren tussen de 12 en 18 met inter- en externaliserende problematieken.
Marieke werkt sinds 2013 als Intensief Ambulant gezinsbehandelaar in gezinnen met complexe problematiek. Ze kijkt altijd systemisch en intergenerationeel waarbij ze ouders in hun kracht zet. Down to earth, eerlijk, doortastend maar met humor kijkt ze graag naar een ieder zijn rol en eigenheid binnen een gezinssysteem en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Daarnaast is zij trainer Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet.

Marieke heeft een eigen yogastudio waar ze therapeutische yoga geeft en schreef ze een kinderboek met bijbehorende app; Slaapkoppie. Een boek met verhalende slaapmeditaties voor kinderen.

Marieke is positief en ziet altijd mogelijkheden. Haar motto is; doe meer van wat werkt.

Kathelijne van Dongen – Trainer

Kathelijne is systeemtherapeut en werkt al meer dan 26 jaar in de jeugd- en specialistische geestelijke gezondheidszorg, forensische psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2002 bij LUMC-Curium.
De laatste jaren als systeemtherapeut geeft ze individuele en groepstherapie volgens de methode van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet. De afgelopen 10 jaar heeft ze professionals in de geestelijke gezondheidszorg getraind in en de training aangepast voor gebruik op kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen.

Ze is eigenaar van Bureau Binding en Betekenis. Ze heeft een oudertraining ontwikkeld specifiek voor ouders van jongeren met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag gebaseerd op principes van Verbindend gezag & Geweldloos verzet en Dialectische Gedragstherapie. Voor deze training was zij genomineerd (door ouders) voor de Jan Mokkenstormprijs 113 suïcidepreventie en heeft deze prijs gewonnen in 2023. Ze combineert de ontwikkeling van Verbindend Gezag-training met kwalitatief onderzoek naar effectiviteit. En gaat daarin samenwerking aan met 113 suïcide preventie en overige netwerkpartners.

Kathelijne is intervisor en trainer onder andere bij de Landelijke Vereniging Familie Vertrouwens Personen en de SSR. De SSR is het opleidingsinstituut van rechtspraak en Openbaar Ministerie.  Zij is opleider van verschillende disciplines zoals rechters, officieren van justitie en gerechtsjuristen.

Kathelijne is ook actief in het sociale domein. Zij heeft projecten gedaan in wijken met jonge delinquenten en Verbindend Gezag in de wijk (gemeente Teylingen, Sassenheim, Warmond, Voorhout en het Rozenprieel Haarlem). Kathelijne heeft de professionals in de wijk getraind.

Lezingen en workshops

Wilt u kennismaken met het gedachtegoed van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet, dan kan dat d.m.v. een lezing en/of een workshop. U kunt contact opnemen via info@geweldloos-verzet.nl Lezingen en workshops worden landelijk en op maat gegeven.

Teamdagen of Verbindingsdagen

Ben je op zoek naar een nuttige, prettige en verbindende teamdag(deel) en wilt u deze laten begeleiden. Neem dan contact op! Wij denken met u mee en kunnen een voorstel doen. Hierbij kunt u denken aan: Weer gevoel van verbondenheid krijgen binnen het team; wat zijn nu ieders kwaliteiten en hoe kunnen we deze nog meer benutten; etc. U kunt contact opnemen via info@geweldloos-verzet.nl Teamdagen worden landelijk en op maat gegeven.

“Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt”

Nelson Mandela

“Waarom moeilijk doen als het samen kan”

Loesje