Met de houding van Verbindend Gezag kan de opvoeder/leerkracht de relatie met het kind of de jongere herstellen

Methode

De methode is in de jaren ’90 ontwikkeld door Professor Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv in Israël. Het programma is o.a. gericht op het doorbreken van de machteloosheid van ouders/opvoeders.

De basis

De methode is gebaseerd op de voorvechters van Geweldloos verzet als Gandhi en Martin Luther King. Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet is gebaseerd op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse en is vrij van iedere vorm van geweld. Fysiek geweld en het gebruik van dreigende, vernederende of beledigende woorden worden vermeden, escalaties worden voorkomen.

Van Nieuwe Autoriteit naar Verbindend Gezag

De naam ‘Verbindend Gezag’ is bedacht door Eliane Wiebenga en Hans Bom van het Lorentzhuis, centrum voor sysmteemtherapie, opleiding en consultatie te Haarlem. Van Nieuwe Autoriteit naar Verbindend Gezag; beide zijn gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet. Geweldloos Verzet gaat over de interventies, je letterlijk geweldloos verzetten tegen negatief en destructief gedrag. Echter verwachten we vooraf aan het verzet een houding van de opvoeder die bestaat uit contact, samenwerken met het kind of de jongere vanuit een relatie; een houding die gebaseerd is op volhouden in plaats van winnen, een houding vanuit gezag in plaats vanuit uit macht. Leidend is het besef dat we geen controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle over ons eigen gedrag en wat welke interventies wij kunnen inzetten.

De focus wordt verlegd van gehoorzaamheid van het kind naar (ouderlijke) zelfcontrole. In plaats van het destructieve gedrag van kinderen proberen te buigen, bieden opvoeders hier weerstand tegen. De opvoeders richten zich op hun eigen kant van het escalatieproces en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid. Dit vraagt bewustwording, zelfreflectie én emotieregulatie.

Ik ben je ouder en blijf je ouder

Het doel om onmiddellijk het kind te veranderen mag losgelaten worden. Ouders nemen echter wel de stelling in “Ik ben je ouder en blijf je ouder”. De nadruk wordt gelegd op de kracht van ouders: om door te zetten en om weerstand te bieden op een vastberaden en niet-aanvallende manier. Zij moeten ver wegblijven van macht en het verkrijgen van dominantie.