Training:

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet voor Residentiele teams

De training biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit.

De training

In 4 dagen leren de deelnemers welke houding passend is bij Verbindend Gezag en wat dit mogelijk voor hen betekent. Daarnaast wordt er geoefend met de interventies van Geweldloos Verzet en hoe zij deze in de praktijk met elkaar kunnen uitvoeren.

De training start met een kartrekkers dag(deel). De kartrekkers worden meegenomen in het gedachtegoed. Wat betekent de visie, de houding en de interventies voor de locatie waar gestart gaat worden met de training. Waar liggen de uitdagingen en hoe gaan we na de training zorg dragen voor de implementatie.

Pedagogisch medewerkers of gezinshuisouders die dagelijks werken met kinderen/jongeren worden uitgedaagd in hun eigen spanningsopbouw. Op het moment dat je eigen spanning oploopt, heeft dit direct effect op het gevoel en het gedrag van de jongeren. Als een team hoog in spanning zit, vaak door begrijpelijke redenen, zit de groep met kinderen/jongeren ook in spanning. Zij kunnen dit echter niet altijd goed onder woorden brengen en laten dat zien door negatief en/of destructief gedrag.

In de training wordt expliciet stil gestaan bij de spanningsopbouw van de deelnemers. Welke invloed heeft dit op de groep? Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? Op welke manier mogen en durven wij elkaar aan te spreken zodat het ten goede komt van de kinderen/jongeren die begeleid worden en daarmee ook van het pedagogisch leefklimaat op de groep.

Na de training zal op maat gekeken worden naar hoe de verdere implementatie eruit zal komen te zien. Dit zal per organisatie verschillend zijn. Dit kan variëren van terugkombijeenkomsten tot intervisie met de kartrekkers groep. Uiteraard is de desbetreffende organisatie vrij om de implementatie zelf vorm te geven zonder extra ondersteuning vanuit de trainer.

Doelgroep

Professionals uit de Jeugdzorg, zoals pedagogisch medewerkers, Jeugdzorgwerkers C en D, gezinshuisouders, leidinggevende en gedragswetenschappers gekoppeld aan de residentiele teams.

Link SKJ

Doelstelling

 • Deelnemers hebben kennis van de methode Verbindend Gezag en Geweldloos verzet, crisisontwikkelingsmodel en signaleringsplan en Kalm Brein.
 • Deelnemers hebben inzicht in eigen gedrag tijdens spanningsopbouw.
 • Deelnemers kunnen vaardigheden toepassen om de eigen spanningsopbouw te reguleren.
 • Deelnemers bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen.
 • Deelnemers kunnen cliënten, middels het toepassen van de methode Verbindend Gezag en geweldloos verzet en het reguleren van eigen spanning,  op een de-escalerende manier begeleiden en bejegenen tijdens spanningsvolle situaties.

Kernwoorden

Waakzame zorg, Wij werken samen, De-escaleren

Werkwijze

Theoretische uiteenzetting, literatuurbespreking, continue koppeling met eigen praktijk, rollenspel, dvd fragmenten.

Programma

 • Ontstaan Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
 • Pijlers a.d.h.v. de driehoek
 • Koppeling met praktijk
 • Focus op escalatie processen & de-escalatie
 • Rode knoppen
 • Emotieregulatie, spanningsopbouw, kalm brein
 • Visie & houding
 • Waakzame zorg
 • Interventies bespreken & oefenen
 • Film fragmenten

Studiebelasting en studiemateriaal

 • Studiemateriaal inbegrepen.
 • Huiswerkopdracht bestaat uit het lezen van 2 artikelen: 3 uur

Trainer

De training is voor 25,2 punten geaccrediteerd bij het SKJ. Vanaf 1 februari 2022 is de training voor 32 punten geaccrediteerd bij het SKJ. De training wordt landelijk gegeven, door Ilse van den Heuvel, Dieuwertje Suurland en Colette Montens.

Interesse in deze training?

CONTACT OPNEMEN

Training op maat?

Naast de SKJ geaccrediteerde trainingen, kunnen trainingen op maat voor uw specifieke vraag en/of medewerkers samen onderzocht en besproken worden. Mail uw verzoek naar info@geweldloos-verzet.nl en er wordt contact met u opgenomen.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching”

Mahatma Ghandi