Training:

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet voor Residentiele teams

De training biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit.

De training

In 4 dagen leren de deelnemers welke houding passend is bij Verbindend Gezag en wat dit mogelijk voor hen betekent. Daarnaast wordt er geoefend met de interventies van Geweldloos Verzet en hoe zij deze in de praktijk met elkaar kunnen uitvoeren.

De training start met een kartrekkers dag(deel). De kartrekkers worden meegenomen in het gedachtegoed. Wat betekent de visie, de houding en de interventies voor de locatie waar gestart gaat worden met de training. Waar liggen de uitdagingen en hoe gaan we na de training zorg dragen voor de implementatie.
Na de training komen de kartrekkers weer bij elkaar met de trainer. Dan wordt er gekeken naar de verdere implementatie, hoe gaan zij het mede borgen, wat wordt het plan en hoe blijven de kartrekkers een anker voor elkaar.

Pedagogisch medewerkers of gezinshuisouders die dagelijks werken met kinderen/jongeren worden uitgedaagd in hun eigen spanningsopbouw. Op het moment dat je eigen spanning oploopt, heeft dit direct effect op het gevoel en het gedrag van de jongeren. Als een team hoog in spanning zit, vaak door begrijpelijke redenen, zit de groep met kinderen/jongeren ook in spanning. Zij kunnen dit echter niet altijd goed onder woorden brengen en laten dat zien door negatief en/of destructief gedrag.

In de training wordt expliciet stil gestaan bij de spanningsopbouw van de deelnemers. Welke invloed heeft dit op de groep? Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? Op welke manier mogen en durven wij elkaar aan te spreken zodat het ten goede komt van de kinderen/jongeren die begeleid worden en daarmee ook van het pedagogisch leefklimaat op de groep.

Afhankelijk van het implementatieplan zal de organisatie zelf beslissen of er nog terugkomdagen of inspiratiesessies nodig zijn. Hier kan ook in een later stadium nog voor gekozen worden. Deze zullen dan op maat aangeboden worden, n.a.v. de vraag die er binnen de organisatie speelt.

Doelgroep

Professionals uit de Jeugdzorg, zoals pedagogisch medewerkers, Jeugdzorgwerkers C en D, gezinshuisouders, leidinggevende en gedragswetenschappers gekoppeld aan de residentiele teams.

Niveau van de training (tevens aanvangsniveau): MBO/HBO/HBO+
Het niveau van de training wordt aangepast aan de deelnemers.

Link SKJ

Doelstelling

 • Deelnemers hebben kennis van de methode Verbindend Gezag en Geweldloos verzet, crisisontwikkelingsmodel en signaleringsplan en Kalm Brein.
 • Deelnemers hebben inzicht in eigen gedrag tijdens spanningsopbouw.
 • Deelnemers kunnen vaardigheden toepassen om de eigen spanningsopbouw te reguleren.
 • Deelnemers bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen.
 • Deelnemers kunnen cliënten, middels het toepassen van de methode Verbindend Gezag en geweldloos verzet en het reguleren van eigen spanning,  op een de-escalerende manier begeleiden en bejegenen tijdens spanningsvolle situaties.

Kernwoorden

Waakzame zorg, Wij werken samen, De-escaleren

Werkwijze

Theoretische uiteenzetting, literatuurbespreking, continue koppeling met eigen praktijk, rollenspel, dvd fragmenten.

Programma

 • Ontstaan Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
 • Pijlers a.d.h.v. de driehoek
 • Koppeling met praktijk
 • Focus op escalatie processen & de-escalatie
 • Rode knoppen
 • Emotieregulatie, spanningsopbouw, kalm brein
 • Visie & houding
 • Waakzame zorg
 • Interventies bespreken & oefenen
 • Film fragmenten

Studiebelasting en studiemateriaal

 • Studiemateriaal inbegrepen.
 • Huiswerkopdracht bestaat uit het lezen van 2 artikelen: 3 uur
 • De trainingsdagen zijn dagen van 7 uur (9.30 – 16.30 uur of 9.00 – 16.00 uur)

Trainer

De training is voor 32 punten geaccrediteerd bij het SKJ. De training wordt landelijk gegeven, door Ilse van den Heuvel, Dieuwertje Suurland, Colette MontensMarieke van Ginneken en Kathelijne van Dongen.

Geen NVO accreditatie: wel in te voeren bij niet-geaccrediteerde scholing, stuur desgewenst een mail naar info@geweldloos-verzet.nl met verzoek.

Interesse in deze training?

CONTACT OPNEMEN

Training op maat?

Naast de SKJ geaccrediteerde trainingen, kunnen trainingen op maat voor uw specifieke vraag en/of medewerkers samen onderzocht en besproken worden. Mail uw verzoek naar info@geweldloos-verzet.nl en er wordt contact met u opgenomen.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching”

Mahatma Ghandi