Training:

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet voor Ambulant medewerkers

De training biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit.

De training

In 2 ½ dag leren de deelnemers hoe ze ouders/verzorgers handvatten kunnen bieden en kunnen begeleiden in het omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren. Wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders/verzorgers zich machteloos voelen, kan de houding van Verbindend Gezag en de interventies van Geweldloos Verzet helpen om het negatieve patroon te doorbreken. De visie, houding en interventies van deze methode richten zich op het bieden van actieve weerstand tegen problematisch gedrag en het vermijden van escalatie. Dit allemaal vanuit contact, de relatie. Aanvankelijk richtte de benadering zich tot gezinnen, echter wordt de methode inmiddels ook toegepast binnen scholen, wijken en de kinderopvang.

Doelgroep

Professionals uit de jeugdhulpverlening zoals gezinshulpverleners, Jeugdzorgwerkers A en B, CJG medewerkers, Jeugdprofessionals, teamleiders, leidinggevende, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

Voor Jeugdzorgwerker C en D zal er een training op maat gemaakt worden. Hierin kan ook gewerkt worden aan de emotieregulatie van de pedagogisch medewerker. Dit zal per organisatie en doelgroep waarmee gewerkt wordt, anders zijn. Variërend van Jeugdzorgwerkers binnen een MKD tot gesloten Jeugdzorg+.

De training voor leerkrachten, kijk op de website Verbindend gezag in het onderwijs.

Doelstelling

Na afloop zijn de deelnemers in staat ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op Geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief en extreem gedrag van hun kinderen.

Kernwoorden

Waakzame zorg, samen werken en de-escaleren

Werkwijze

Theoretische uiteenzetting, literatuurbespreking, continue koppeling met eigen praktijk, rollenspel, dvd fragmenten.

Programma

 • Ontstaan Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
 • Pijlers a.d.h.v. de driehoek
 • Koppeling met gezinnen
 • Focus op escalatie processen & de-escalatie
 • Rode knoppen
 • Visie & Houding
 • Waakzame zorg
 • Interventies bespreken & oefenen
 • Film fragmenten

Studiebelasting

 • Huiswerkopdracht bestaat uit het lezen van 2 artikelen;  3 uur

Inbegrepen

 • Koffie, thee en lunch
 • Studiemateriaal
 • Locatie Breda

Trainer

De training is geaccrediteerd bij het SKJ. De training wordt landelijk gegeven, door Ilse van den Heuvel.

AANMELDEN VOOR TRAINING

Data start training januari:

 • 11 januari 2021 ONLINE
  9.30 – 16.30 uur
 • 25 januari 2021 Live
  9.30 – 16.30 uur
 • 8 februari 2021 Live
  9.30 – 12.30 uur

Data start training mei:

 • 17 mei 2021
  9.30 – 16.30 uur
 • 31 mei 2021
  9.30 – 16.30 uur
 • 14 juni 2021
  9.30 – 13.00 uur

Kosten

€ 535,- per deelnemer. De training is vrijgesteld van BTW.

Training op maat?

Naast de SKJ geaccrediteerde trainingen, kunnen trainingen op maat voor uw specifieke vraag en/of medewerkers samen onderzocht en besproken worden. Mail uw verzoek naar info@geweldloos-verzet.nl en er wordt contact met u opgenomen.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching”

Mahatma Ghandi