Steeds meer ouders/opvoeders ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Geweld, druggebruik, gameverslaving, schoolweigering, weglopen of suïcidedreigingen maken ouders/opvoeders wanhopig. Ze slagen er niet meer in om duidelijke grenzen te stellen en bij overtreding consequent te reageren.

BEKIJK HOE WIJ KUNNEN HELPEN

Methode

De methode is gebaseerd op de voorvechters van Geweldloos verzet als Gandhi en Martin Luther King. Nieuwe Autoriteit (oftewel Verbindend Gezag) en Geweldloos Verzet is gebaseerd op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse en is vrij van iedere vorm van geweld. Fysiek geweld en het gebruik van dreigende, vernederende of beledigende woorden worden vermeden, escalaties worden voorkomen.

Trainingen

De trainingen bieden een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit.

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet voor Ambulant medewerkers

In 3 dagen leren de deelnemers hoe ze ouders/verzorgers handvatten kunnen bieden en kunnen begeleiden in het omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.

BEKIJK DEZE TRAINING

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet voor Residentiele team

In 4 dagen leren de deelnemers hoe ze vanuit de methode kunnen handelen, hoe belangrijk samenwerken is en hoe hun eigen spanningsopbouw invloed heeft op het gedrag van de jongeren.

BEKIJK DEZE TRAINING

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet voor Ambulant medewerkers

In 3 dagen leren de deelnemers hoe ze ouders/verzorgers handvatten kunnen bieden en kunnen begeleiden in het omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.

BEKIJK DEZE TRAINING

Duplo training

BEKIJK DEZE TRAINING

Trainingen & coaching op maat

Naast de SKJ geaccrediteerde trainingen, kunnen trainingen op maat voor uw specifieke vraag en/of medewerkers samen onderzocht en besproken worden. Mail uw verzoek naar info@geweldloos-verzet.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Naast trainingen bieden wij ook coachings-trajecten op maat aan. Het kan zijn dat een medewerker uitdagingen ervaart met het gedachtengoed van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet. Tijdens coachingsgesprekken kunnen we met de medewerker onderzoeken waar de blokkades of overtuigingen liggen en mogelijk met elkaar stappen zetten. Voor vragen mail naar info@geweldloos-verzet.nl

 

“Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden”

Remco Campert

Opdrachtgevers