Training:

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet in het onderwijs

De training biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit.

De training

In de 2 daagse basis training gaan we aan de slag met het gedachtegoed van Haim Omer. We gaan aan de slag met zelfcontrole, het herkennen van de escalatieladders, waakzame zorg, samen werken met supporters, vermijden van escalaties en eenzijdige acties tegen het probleemgedrag.

De training start met een kartrekkers-dag(deel). Tijdens deze dag worden de deelnemers meegenomen in het gedachtegoed, wat betekent de visie en houding voor onze school, waar liggen de uitdagingen en hoe gaan de kartrekkers hun rol na de training invullen.

Na de training zal op maat gekeken worden naar hoe de verdere implementatie eruit zal komen te zien. Dit zal per organisatie verschillend zijn. Dit kan variëren van terugkombijeenkomsten tot intervisie met de kartrekkers groep. Uiteraard is de desbetreffende organisatie vrij om de implementatie zelf vorm te geven zonder extra ondersteuning vanuit de trainer.

Doelgroep

Professionals uit het onderwijs, bestaande uit leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, directeuren en andere betrokken medewerkers welke verbonden zijn aan een school of locatie.
Niveau van de training (tevens aanvangsniveau): MBO/HBO/HBO+
Het niveau van de training wordt aangepast aan de deelnemers.

Doelstelling

 • Deelnemers hebben kennis van de methode Verbindend Gezag en Geweldloos verzet en hoe deze toepasbaar is binnen het onderwijs.
 • Deelnemers hebben inzicht in eigen gedrag tijdens spanningsopbouw.
 • Deelnemers kunnen vaardigheden toepassen om de eigen spanningsopbouw te reguleren.
 • Deelnemers bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatiefiguur een positieve relatie bevorderen.
 • Deelnemers kunnen leerlingen/studenten middels het toepassen van de methode Verbindend Gezag en geweldloos verzet en het reguleren van eigen spanning,  op een de-escalerende manier begeleiden en bejegenen tijdens spanningsvolle situaties.

Kernwoorden

Waakzame zorg, samen werken en de-escaleren

Werkwijze

Theoretische uiteenzetting, literatuurbespreking, continue koppeling met eigen praktijk, rollenspel, dvd fragmenten.

Programma

 • Ontstaan Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
 • Pijlers a.d.h.v. de driehoek
 • Koppeling met praktijk
 • Focus op escalatie processen & de-escalatie
 • Rode knoppen
 • Emotieregulatie, spanningsopbouw, kalm brein
 • Visie & houding
 • Waakzame zorg
 • Interventies bespreken & oefenen
 • Film fragmenten

Studiebelasting en studiemateriaal

 • Studiemateriaal inbegrepen
 • Huiswerkopdracht bestaat uit het lezen van 2 artikelen: 3 uur
 • De training duurt 2 dagen van 7 uur

Trainer

De training wordt landelijk gegeven, door Ilse van den Heuvel, Dieuwertje Suurland, Colette Montens en Marieke van Ginneken.

Geen NVO accreditatie: wel in te voeren bij niet-geaccrediteerde scholing, stuur desgewenst een mail naar info@geweldloos-verzet.nl met verzoek.

Interesse in deze training?

CONTACT OPNEMEN

Training op maat?

Naast de SKJ geaccrediteerde trainingen, kunnen trainingen op maat voor uw specifieke vraag en/of medewerkers samen onderzocht en besproken worden. Mail uw verzoek naar info@geweldloos-verzet.nl en er wordt contact met u opgenomen.

“An ounce of practice is worth more than tons of preaching”

Mahatma Ghandi