Vragen over uitgangspunt:

Wij nemen een duidelijk standpunt in.

  1. Welke regels hebben jullie op de groep?
  2. Hoe zijn deze regels tot stand gekomen? Waar komen ze vandaan?
  3. Als je kritisch met elkaar naar de regels kijkt, welke regels zijn dan meer gericht op begeleiden/opvoeden en welke meer op beheersen?
  4. Op welk gedrag willen jullie met elkaar een duidelijk standpunt innemen?
  5. Hoe dragen jullie met elkaar dit standpunt uit?