Anker vragen.

  1. Wat betekent een Anker zijn voor jou?
  2. Voor wie ben jij een Anker? hoe merkt die ander dat?
  3. Wie is jouw Anker?
  4. Voel jij je verankerd in jezelf? Zo ja, hoe merk je dat? wat voel je dan?
    Zo nee, wat heb je nodig of wat kan je zelf doen om jezelf meer verankerd te voelen in jezelf?
  5. Hoe ziet het ideale Anker voor de jongere/client er uit?