Vragen over uitgangspunt:

Wij werken samen en investeren in samenwerken met het netwerk.

  1. Hoe is onze onderlinge samenwerking met ons team?
  2. Welk cijfer zouden wij onze samenwerking geven? (0 – 10)
  3. Wat zit er al in bijv. de 6 en wat kunnen we doen om er een 7 van te maken?
  4. Beschrijf een concrete stap.
  5. Hoe kunnen we de samenwerking met het netwerk versterken?
    – Beschrijf 1 casus en beschrijf concrete acties die bij kunnen dragen aan een betere samenwerking.
    – Maak iemand verantwoordelijk voor de acties en plan een datum waarop je de acties gaat evalueren met elkaar.