Vragen over uitgangspunt:

Wij zijn aanwezig en investeren in herstel van relatie.

  1. Over wie maken wij ons zorgen? Bij wie zouden we onze aanwezigheid “moeten” vergroten?
  2. Wat betekent dat voor ons? wat vraagt dat van ons?
  3. Hoe ziet onze vergrote waakzame zorg er naar deze client/jongere uit?
  4. Naar wie hebben wij nog wat te herstellen?
  5. Kies samen één jongere/client en schrijf letterlijk op wat we tegen hem/haar kunnen zeggen, zodat wij ons inzetten voor het herstel van de relatie.