Vragen over uitgangspunt:

Wij maken onderscheid tussen persoon en gedrag.

 1. Bij welke jongere/client lukt het goed om persoon en gedrag te scheiden? wat zijn helpende factoren?
 2. Bij wie is het uitdagend?
  Beschrijf met elkaar het gedrag wat jullie allemaal zien (wat het uitdagend vraagt).
 3. Bespreek met elkaar waar deze jongere/client vandaan komt, wat heeft hij/zij allemaal al meegemaakt. Welke goede reden
  heeft deze persoon voor zijn gedrag.
 4. Welke behoefte zit, volgens jullie, onder het gedrag.
 5. Welke relatiegebaren kunnen jullie doen? (ongeacht het gedrag).
  Maak een lijst met relatiegebaren.