Vragen over uitgangspunt:

Wij hebben oog voor onze eigen rol in een escalatie.

 1. Schrijf samen met een collega een escalatie stap voor stap uit.
 2. Beantwoord, na het uitschrijven, met elkaar de volgende vragen:
  – Waar in de keten begon de escalatie volgens jou? volgens de client/jongere? volgens een derde (collega, ouder?)
  – Wat zijn jouw gevoelens en gedachten op het moment van escalatie?
  – Als je nu samen heel goed kijkt in de keten, waar begonnen deze gedachten en gevoelens al?
  – Wat doet het in de interactie met jou en de client/jongere, als jij vanuit deze gevoelens en gedachten op de client/jongere reageert?
  – Waar in de keten had jij een andere keuze kunnen maken? Wat had je anders kunnen doen? kunnen zeggen? Hoe had jij anders kunnen handelen?