Training

De training biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit. Deelnemers leren deze ideeën te introduceren in hun eigen werksituatie en zij krijgen een duidelijke handleiding hoe zij ouders en opvoeders die zich machteloos voelen kunnen coachen/begeleiden.

Doelgroep

Professionals uit de jeugdhulpverlening zoals gezinshulpverleners, Jeugdzorgwerkers A en B, CJG medewerkers, Jeugdprofessionals, teamleiders, leidinggevende, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

Voor Jeugdzorgwerker C en D zal er een training op maat gemaakt worden. Hierin kan ook gewerkt worden aan de emotieregulatie van de pedagogisch medewerker. Dit zal per organisatie en doelgroep waarmee gewerkt wordt, anders zijn. Variërend van Jeugdzorgwerkers binnen een MKD tot gesloten Jeugdzorg+.

De training voor leerkrachten, kijk op de website Verbindend gezag in het onderwijs.

Doelstelling

Na afloop zijn de deelnemers in staat ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op Geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief en extreem gedrag van hun kinderen.

Mood Training & Begeleiding